Асцендентът – проявена реалност на всеки човек . Карма – лична и колективна. Ниво на съзнание.

Асцендентът е проявената реалност на всеки човек ,когато приемаме света като съставен от целостта на всички индивиди. Потенциалът на индивида или потенциалната еволюция на човешката раса е важен идеал. Реалността на индивидите, функционирайки заедно с това прави света такъв, какъвто е. Тогава асцендентът се превръща във врата към разбирането на реалността – не чрез потенциала, а чрез същността, която е в момента.

Когато се научим да фокусираме енергиите на нашите карти чрез асцендента, безсмислените препядствия , пречещи ви да бъдат всичко, което бихте могли, започват да изчезват. Егото започва да се обособява и да придобива чувства на идентичност. Въпросът за нея неможе да бъде разрешен чрез търсене на психологически комплекси, които са присъщи за определени планетни позиции в рамките на картата. Тези разположения дори да отразяват вашата вътрешна същност , не представят вашата интеграция със света в който живеете.

Асцендентът е вашата точка на осъзнаване. Той привлича и направлява останалата част от картата към преживявания. Привлича съзнанието ,фиксирайки го в определени точки от времето и пространството.

Асцендентът символизира знака, приближаващ се към хоризонта при изгрев Слънце. Ако един човек наблюдава изгрева в продължение на няколко минути, за него става лесно да възприеме деня, който ще последва. Изгревът символизира надежда, оптимизъм и раждане на нещо ново.Знакът предвижил се към асцендента при изгрев е фокусираща леща, през която човек в действителност вижда изгрева. Така той оцветява очакванията на индивида за настъпващия ден.

Асцендентът играе много важна роля ,за да осъществим нашето кармично предложение. Някой индивиди реализират , по-голяма част от своята тежка карма по-рано в живота си, докато други са склонни да влачат тези товари до късен етап. Преодоляването на негативните следствия от причините в минал живот се превръща във въпрос на осъзнаване как да се фокусираме върху онези обстоятелства, които трябва да бъдат променени.

От кармична гледна точка тези индивиди, който се стремят да задоволят обективния свят, като се идентифицират с него ,могат да намерят временно успокоение. Те ще открият ,че са направили малко, за да издигнат своята индивидуална карма.

Лична карма – тя е съставена от минали грешки или недоразумения в мисленето, чувствата или действията, които душата е пренесла като утайка. На същия принцип ,действията също ще ни засегнат сега.

Колективна карма – представлява това ,което обективно се намира в универсалното съзнание за един определен ден. Индивида наблюдава себе си през очите на другите.