БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ

Астрология на бизнеса – това е добър инструмент и за ония, които точно сега желаят да открият свой бизнес и за ония, които вече имат свой бизнес.

Астрологията на бизнеса дава конкретни препоръки и начини за решаване на съществуващи проблеми. Тя може да помогне на ръководителя на бизнеса да разбере какво и в кой момент трябва да подобри, ще помогне да се наеме подходящ персонал, да се избегнат ненужни рискове и вложения, да се увеличи финансовата печалба посредством изграждане на грамотна стратегия.

Бизнесът – това е жив организъм, който трябва да оживее и да се развива. А между другото всеки ключов сътрудник, крупна сделка и нов инвеститор могат да изиграят голяма роля – позитивна или негативна – в живота на компанията. Всеки има периоди, когато ние действаме както обикновено, но вместо печалба са принудени да фиксират загуба, макар че по всички канали са се приемали вярни управленчески решения.

В живота нерядко има ситуация, когато един човек, ръководител по природа, минал много тренинги притежава воля, харизма, целеустременост, но неговата работа хронически се руши. В същото време друг, а друг строи бизнес – без система, извън всички канони, просто експериментира и заработва при това огромни пари и компанията му процъфтява. Тайната е в това, че той успява интуитивно, от опит, е изучил своите навици за успех – онези стратегии на поведение, които по съдба носят пари, даже ако те не се вписват в каноните на управление. Рождената дата представлява от само себе си универсален индикатор, който съдържа вашите навици за успех.

Бизнес астрологията включва следните раздели:

  • потенциална възможност за откриване и водене на собствен бизнес
  • сфери, направления, в които може да се развива свой бизнес, който ще донесе максимален доход
  • финансов анализ за лица, приемащи решение, техните стратегии за разширяване на финансовия поток (ако забогатява всеки от партньорите, забогатява и целия бизнес)
  • подбор на ефективен отбор за постигане на всякакви цели (от профилиране на отдел продажби до разпределение на функционалните роли на съучредители и топ мениджъри). Вие ще знаете склонностите и способностите на всеки и ще можете да разберете къде и по какъв начин човек може да сбъдне максимално полезен за Вашия бизнес
  • подбор на сфери за нов бизнес, за развитие на помощта вътре в компанията при вземане на решения по ликвидация на безперспективни проекти
  • прогноза на ръководителя за 1 година, по което може да се съди и за бъдещето на цялата компания
  • минимализиране на рисковете и загубите, конкретни препоръки и способи за компенсации