Коучинг

“Вие не можете да научите човек на нищо, можете само да му помогнете да го намери вътре в себе си.”

Галилео Галилей

,Какво искат най-много мениджърите? Естествено, да успяват. Това обикновено се случва, ако и хората край тях са обладани от същата идея. Но далеч не всички са родени победители, често не знаят как да се справят по-добре. Понякога имаме нужда от човек, който да ни измъкне от трудна ситуация – да определи целите ни и да ни покаже верните начини за тяхното постигане. Обикновено в тежки моменти разчитаме на надеждното рамо на професионалист – коучъра. След неговата компетентна намеса ние можем с лекота успешно да преустроим живота си, да изгладим конфликтите в семейството и на работа, да започнем да постигаме професионални успехи…И въобще – да започнем да живеем пълноценно. „Да поискаш, да си поставиш цел, да я постигнеш.” – тази формула звучи не само подкупно заради своята простота, но и ни подканя да си зададем въпроса: „Наистина ли всичко е така просто?” Английската дума “coach” буквално се превежда като „треньор”, „наставник”, „човек, който води към добри резултати, към победа”. Дълги години идеите на коучинга са се развивали единствено в сферата на спорта с цел усъвършенстване на спортните постижения. Именно така са били формулирани и принципите на коучинга: Разкриване на потенциала на човека с цел постигане на най-добри резултати. Концентриране върху възможностите му, а не върху миналите му грешки. Съвсем разбираемо е защо тези идеи със стъпки бързи се преселват първо в света на бизнеса. Основното направление в работата на коучъра станало развиването на лидерски качества – гаранция за раждането на оригинални идеи в бизнеса, от които да се вдъхновяват и други хора. След това коучингьт се пренася и в сферата на индивидуалната психологическа помощ. Коучърът не е експерт по живота, а е внимателен и квалифициран събеседник, който Ви помага да уточните целта си, да вземете вярното за дадени обстоятелства решение и да си изработите ефективна и гъвкава стратегия за поведение и за бъдещи подобни ситуации. Моделиране на бъдещето. Главната му задача може да се формулира с въпроса „Какво да направя, че да постигна набелязаната цел?”, а не със: „Защо не мога да постигна поставената цел?”. Коучингьт се прицелва в бърза корекция на поведението. Вместо психотерапевтична задача „помогни си да се разбереш и ориентираш” коучингьт решава друга задача – „помогни си да постигнеш”. Коучингьт може да бъде поставен някъде там, където се пресичат психотренингът, психологическото и бизнес консултирането. Той не е просто комбинация „три в едно”, а сплав от ценности, които позволяват да се стигне до одухотвореност и практичност едновременно. За осъзнаването и правилното формулиране на целта ни помага методът, разработен от американския коучър Робърт Дилтс.

Необходимо е да бъдат направени шест стъпки, да бъдат дадени отговори на шест въпроса:

  • Какво искам да променя?
  • Кое е противоположното на онова, което искате да промените?
  • Кой е успял да постигне същата тази цел?
  • Кои свои качества ще мога да проявя, когато постигна тази цел?
  • Кои свои качества искам да развия?
  • Как ще действам, след като успея да постигна тази цел?

Коучърите не Ви казват какво точно трябва да направите. Те само задават точните въпроси, на които отговаряйки Вие можете да опознаете себе си, да осъзнаете желанията си, своите възможности и да набележите нови цели в живота. Основната задача на коучинга е, не да се научи някой на нещо, а да стимулира самообучението, така че в процеса на дейността си човек да бъде способен сам да открие и получи необходимите знания. Същността на този подход е заключена в разкриването на спящия вътрешен потенциал и привеждане в действие на системите за мотивация на всеки отделно взет човек. Коучингът-това е саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят. И работата тук с клиента се провежда като с цялостна личност. Преди всичко се провежда работа за мотивацията, емоционалното отношение към това което той прави сега, с последващо провокиране мисленето на клиента и изход към реализацията на разкриващите се перспективи. Конкретният сеанс на коучинга винаги е фокусиран към решението. Коучингът изгражда персоналните умения, личностните качества на индивида – от поставянето на целите, комуникацията, през типа мениджмънт, вземането на решения и разрешаването на проблеми.

„Коучингът е изкуството и практиката на вдъхновение, обновление и подпомагане на изявата на най-доброто у човек, изграждането и развитието му.” – Майлс Дауни