ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

Подборът и оценката на персонала преминават през няколко етапа :
Изготвяне на длъжностни характеристики и персонални спецификации; провеждане на интервюта, анкети, препоръки; използване на психологични методики. Интервюто има практическа стойност, ако допълва информацията получена чрез други методи. С негова помощ могат да се узнаят повече подробности за ценностната насоченост на личността, очакванията за успех, мотивацията и кариерата, възможностите за интегриране в организацията.Събеседването дава възможност на лицата да предоставят и защитят собствената си позиция по повдигнатите въпроси. В заключителният етап е подходящо подбор на кандидатите. Въпросникът осъществява връзка между типовете темперамент и аналитичното описание на личността
ЕКСТРАВЕРСИЯТА – изключително подвижен, с подчертана насоченост към другите, общителен, импулсивен, адаптивен, действа според настроението, предпочита разнообразието.
ИНТРОВЕРСИЯТА – насочен към вътрешния свят на понятията и идеите, обърнат към своя вътрешен свят, резервиран и дистанциран.
НЕВРОТИЗМЪТ – нестабилност, проява на емоционална възбудимост, тревожност, напрегнатост, промени в настроението, неустойчивост,затруднение в работата.
ПСИХОТИЗМЪТ – склонност към агресия, неконтактност и демонстративност на поведението в отговор на наказание или предизвикващо форстрация ненаграждаване. Склонност към маниерност, асоциално поведение, неадекватност на емоциите, значителна конфликтност .
САНГВИСТИКЪТ– стабилен и екстравертиран, активен, реагира бързо и енергично на дразнителите. Има бързи движения и жива мимика.
ХОЛЕРИКЪТ – невротичен и екстравертиран, чувствителен, неспокоен, оптимистичен, несдържан, нетърпелив, необуздан.
ФЛЕГМАТИКЪТ– стабилен и интровертиран, работоспособен, издържлив, бавно се съсредоточава и бавно превключва вниманието си.
МЕЛАНХОЛИКЪТ– невротичен и интровертиран, силно чувствителен – сетивно и емоционално, тревожен, песимистичен, необщителен, срамежлив, неуверен.
ЛОКУС НА КОНТРОЛА – друга личностна устойчива характеристика, която има отношение към организационното поведение. Локусът на контрола е психологична концепция, която определя разликата между два основни подхода на събития при оценката.
При подбор на кадри се използва тъй наречената визуална психодиагностика :
– работоспособността на кандидата
– възможностите за адаптация на кандидата към колектива
– поведението в нетравмираща стресова ситуация
От какво зависи изборът?
– тестовете не трябва да се използват самоцелно.Изготвят се на базата на длъжностна характеристика, фактор в нивото на позицията в структурата на организацията. Тестовете са преди всичко ,помощно средство при подбор в комбинация с останалите познати методи за оценка на кандидатите.