Семинар

Посочените теми са примерни, по които ще се работи по време на семинара – на трите нива

Тема 1 : Общ макет на изучаването на човека със средствата на визуалната психодиагностика

Тема 2 : Как да използваме познанията за визуалната психодиагностика за повишаване качеството на живота и финансов просперитет

Тема 3 : Експресна диагностика на психическите заложби на човека. Темперамент.

Тема 4 : Темперамент и професии ( типология на Кречмер )

Тема 5 : Признаци за експресна диагностика на формата на личността.

Тема 6 : Строеж на лицето и неговите пропорции – глава ,чело ,бръчки ,вежди ,уста ,нос ,уши , врат ,коси и бенги.

Тема 7 : Характерът в геометрията. Символи на вашият характер.

Тема 8 : Основни черти на индивидуалността.

Тема 9 : Класификация на личностите по Лазурски.

Тема 10 : Психологически типове по ( обозов, Озерецки)

Тема 11 : Експресни оценки на емоцианолните състояния. Изследване на личността с помощта на биографичния метод.

Тема 12 : Астрологическа съвместимост ( планети , приятели , врагове )