Детето се приучва на труд от ранно детство

По-малките възприемат работата като игра. Колкото повече осъзнават ползата за цялото семейство, толкова са по-горди и по-старателни – особено, ако получат похвали. Децата в училищна възраст биха могли да изпълняват някои домашни

задължения, те са напълно по силите им. Когато давате задача, не забравяйте да уверите детето, че вярвате в способностите му да я свърши.

Длъжни ли сме да позволяваме на детето да помага вкъщи? Да, непременно, особено ако то я предлага доброволно. Иначе рискувате да загуби интерес. Даже и да я предлага не навреме и на на място, не я отхвърляйте, а само я отложете. Ако детето има желание да свърши нещо, което не е по силите му, насочете вниманието му към друго по-леко, но не го омаловажавайте. Например – няма да му позволите да забие гвоздей, но може да подбере необходимия размер. Няма да му позволите да нареже продуктите за обяда, но може да ги измие и подреди на масата.

На каква възраст може да се включва в домакинската работа?

Едва проходили, децата вече се опитват да подражават на възрастните. Можете да се възползвате от това при разтребването на стаите, постепенно приучавайте детето къде и как да подрежда играчките си. На година и половина то е в състояние, по молба на възрастен да донесе или отнесе конкретна вещ, като дори я оставя на точното място.

След като изпълни това, похвалете го! Ако не успее, не му се карайте. С такива „игри” то не само си създава навици, но и развива паметта си. След навършване на втората година, можете да започнете да го учите да подрежда дрехите си преди сън, използвайки елементите на игра. На три по възможностите му са и по-сложни действия: да полива цветята, да обира прах, да измие чашките от кафе. Родителите трябва да знаят, че първите опити ще са най-вероятно неуспешни, но с времето детето ще придобие умения. След третата година децата наблюдават какво се случва из дома и тази наблюдателност не бива да се пренебрегва. С всяка нова и по-сложна задача, детето ще става все по-гордо и уверено.

Как да привлечем детето към домакинската работа, ако не желае?

Когато детето е съвсем малко, то с удоволствие изпълнява всички молби на родителите, но прекрачвайки в четвъртата си година, може да започне да проявява упорство, да капризничи и да отказва каквото и да е. В такъв случай родителите не бива да повишават тон или да наказват. Трябва да помнят, че детето прави нещо против волята си само тогава, когато това му е изгодно или под страх от наказание. За да свърши нещо по дома, на детето трябва да се напомня тактично. Можете да си служите с играчки или картинки като мотивация, да ги обещаете като награда. Но не за конкретната работа, а с изтичането на определен срок: „Тази седмица или следващия уикенд ще отидем за нова книжка.” В никакъв случай не допускайте комерсиалзиране на отношенията ви с детето.

При завършване на определено задължение му благодарете, подчертавайки важността на това, което е свършил. Всички родители искат в детската стая да цари ред, за него да се грижи самото дете и то без особено напомняне. Това е напълно реално желание, ако за неговото осъществяване приложите известни усилия.

Колкото по-рано приучите детето към ред, толкова по-добре. На шестгодишното дете вече е доста сложно да му бъде обяснено защо по-рано е можело да си разхвърля играчките и книжките, а сега – не. Най-добрият метод на обучение в дадения случай е личният пример на родителите. Не разчитайте, че вашето дете, гледайки на разхвърляните из цялото жилище вещи, ще започне прилежно да подрежда своите.

Естествено, има и изключения от това правило. Колкото е по-малко детето, толкова е по-лесно да бъде научено на ред чрез използването на игрови елементи. Преди да го сложите да си легне му обяснете, че всички играчки и книжки също искат да се скрият в уютните си креватчета-кутийки. На първо време то ще има нужда от вашата помощ.

Най-важното е да превърнете вечерното прибиране в ритуал и да не го отменяте при никакви обстоятелства. В никакъв случай не трябва да заплашвате детето, за да не ви се наложи да се борите с нощните му страхове дълго време.