Стратегии за справяне с конфликта

Това са примерни теми ,по които ще дискутираме :

1.Отстоявам и удовлетворявам собствените си интереси

2.Отношение към другата страна

3.Стилове – силово ориентиран –отстоявам правата си

– имаш позиция, смяташ, че само тя е правилна

– стремиш се да спечелиш

 Стил в сътрудничество

  1. Изследване на разногласия и различия
  2. Съвместяване на желанията, за да използват съществуващи ресурси.
  3. Творческо решение на конфликта

   Стил на компромисите – намираш златната среда

-отстъпки

-разбирателство в различията

-позиция по „средата“

-стил на отбягването- избягване на заплахи

1.Дипломатическо отстъпление

2.Чакане на по-добро време

     Стил на приспособяване

-пренебрегване на своите интереси

-благотворителност

-приемане на хармонията в организацията