Философия и сравняване с проблемни ситуации и реакции при конфликт

Това са примерни теми ,по които ще дискутираме :

-изслушвайте съображенията

-дайте срок за изказване на мнение

-действие стъпка – втора стъпка и т.н.

Използване на факти и данни

 • Давайте указание, няма идеални решения
 • Да сме ясни, точни, с желязна логика
 • Винаги с уважение и разбиране
 • Бъдете гъвкави
 • Цели на свобода сами да избираме методите си
 • Контрол – план за действие и поставяне на задачи в хронология
 • Запазете деловия тон в контакта си
 • Да се действа последователно, с такт, без натиск
 • Да се спазва добрия тон и се запазят отношенията между хората
 • Покажете на околните, че те са значими за вас, без да ги поучавате
 • Да използваме езика на желязната логика
 • Да се използва емпатия, да чуваме какво ще кажат
 • Поискайте творчески идеи, каква е визията за бъдещето
 • Стремете се да не действате по интуиция и се фокусирайте върху предстоящи събития, които трябва да решавате
 • Бъдете решителни и контролирайте ситуацията
 • Поставете граници и се придържайте към тях

Преместете фокуса от неразбирателство към възможности за бъдеще