shadow

КАКВИ ДРУГИ НАУКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ФИЛОСОФСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ

  • етиката или “философия на морала” – правилното поведение и разглеждат теми и за добрият живот
  • естетиката – занимава се с красивото, възвишеното, изкуството
  • логиката – изследва законите на мисленето, философия на езика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *