Маркетингови похвати на мениджъра и основни стъпки ( валидно за почти всички сфери)

Това са примерни теми ,по които ще дискутираме :

  1. Проучване
  2. СИП- Сегментиране, избор, позициониране
  3. Маркетинг микс ( продукт, цена, пласмент, промоути)
  4. Реализация
  5. Контрол ( връзка с клиенти, оценяване на резултати, усъвършенстване на стратегия и тактика)

-позиционирането – включва усилията да се внушават в съзнанието на потребителя, основните предимства ,отличаваща тази оферта от съществуващите на пазара

-тактически маркетинг за позиционирането на продукта

-продукт – опаковка, комплект от услуги, при които се получават при покупката

-цена – цена на продукта, плюс допълнителни разходи за доставка

-дистрибуция  – продукт на пазара , достъпен за клиентите

-промоции – реклама, търговска промоция, директен маркетинг и публичност, връзка с потребителите, напомняне, че продуктът е с достъпна реализация

-съгласуван маркетинг- стабилни връзки между отделите,обслужващи клиента.