Образования на проф.Радославова

  1. Софийски университет – специалност Философия
  2. Бакалавър по психология-Международен славянски институт (клинична психология) – Москва

Медицински университет София , факултет по обществено здраве-здравен мениджмънт

Астрология – Москва

  • Магистър – Варненски свободен университет – психология и психопатология на развитието –
  • Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство – магистър по музикотерапия
  • Доктор по философия – Academie Europeenne Information- Belgium, Bruxelles
  • Кандидат на психологическите науки – Москва , Руска федерация, Европейска академия по икономика , управление и право
  • Professor of Business Psychology – Peninsula University of information ,Technology and Business USA – California