Образования на проф.Радославова

  1. Софийски университет – специалност Философия – завършена на 13 февруари 2003г.
  2. Бакалавър по психология-Международен славянски институт (клинична психология)- 20

септември 2007г.

  • 10 юни 2006г. – Медицински университет София , факултет по обществено здраве-здравен мениджмънт

Астрология – Москва

  • Доктор по философия – Academie Europeenne Information- Belgium, Bruxelles-30 юни 2009г.
  • Кандидат на психологическите науки – Москва , Руска федерация, Европейска академия по икономика , управление и право – 30 юли 2009г.
  • Гранд-доктор по философия и психология – Калифорния – 4 май 2010г.
  • Магистър – Варненски свободен университет – психология и психопатология на развитието – 30 май 2014г.
  • Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство – магистър по музикотерапия- май 2015г.