Походка

Типове по Щангъл :

1.Ритмична походка
2.Равномерна походка
3.Широка крачка
4.Къси,малки крачки
5.Ритмически силна походка
6.Тътреща се походка
7.Дървена походка
8.Постоянно преповдигане нагоре
Сигнали на тялото :
– мислене активност – пасивност – главата виси надолу
– алтроизъм (поглед зареян в облаците) – интровертност (сдържани ситни крачки , стиснати устни)
– егоизъм – прониква се в личното пространство – екстравертност – тесни рамене, широки крачки
– воля,самодисциплина ( слабо двигателно поведение ) – самоувереност – посока на движение нагоре и напред
– преобладаваща роля на разума ( мислещ тип ) , на чувствата ( художествен тип) , неувереност (движещ се с леко прегърбване)
– самонадценяване-високомерие , чувство за отговорност, лицемерие- недостиг на положителни качества