Психографична схема за изучаване на личността

Наблюдението при визуалната психодиагностика
-езикът на жестовете ,на движенията, на езика
Класификация на емоциите (радост,учудване,отвращение,гняв,страх,чувство за вина)
Развиване на наблюдателността
Психология на цветовете
-бял цвят – този цвят не отблъсква никого
-черен цвят – неувереност , нещастие , символизира сивото отхвърляне на света или на себе си
– сив цвят – на пресметливите и недоверчивите – импулсивен ,лекомислен характер
-червен цвят – на страстите на еротиката
– кафяв цвят – стремеж към прости , инстинктивни преживявания
– жълт цвят – спокойствие , интелигентност , цвят на озарението , безпроблемно приспособяване
– син цвят – на покоя,отпуснатостта , образец на неувереност и затвореност , потребност от покой
– зелен цвят – бои се от житейски проблеми и трудности, самоувереност
– виолетов цвят – индикатор на психическа и полова зрялост.

Изучавайки личността, трябва да помним, че отрицателната информация влияяе на нашето мнение много по-силно, отколкото положителната. Психографичната схема подпомага систематизрането на конкретната личност
1. Персонографски сведения и външни данни
Персонографски сведения са : фамилия, име, презиме, година и място на раждане, националност, социално положение, образование, трудов стаж, участие в обществения живот, административни награди
Външни данни са : ръст, телосложение, речеви особености, мимики, жестове, особености на външността
2. Целенасоченост на личността, нравствено-психологически и делови качества
Деловите качества се оценяват по конкретна работа
– прилежност
– качество на работа
– обем на работа
– сътрудничество
– умствена реакция
– дисциплина на труда
– аналитичност
– планиране и организация
– знания
– адаптация
– изразни средства
– издържливост
– творческа способност и находчивост
– инициатива
– надеждност
3. Отношение към хората
– характер на отношението към околните
– форми на отношението към хората въобще
– форми на отношението към членовете на собствения колектив
– степен на деликатност
4. Отношение към труда
– наличие на потребност от труд
– ритъм на работа
– отношение към работата
– степен на съзнателност в отношението към труда
– потребност от умствена дейност и любов към нея
5. Характеристика на семейството и възпитанието
– социално икономическо положение
– състав на семейството
– взаймоотношения между членовете на семейството
– тон на общуване
– интелектуална-творческа и етична атмосфера
– недостатъци на семейното възпитание
6. Дарби и умствени способности
Дарби : музикални, литературни, лингвистични, ораторски, математически, изобретателство, конструиране
Умствени способности : остроумие, памет, фантазия, наблюдателност, бързина на възприемане
Вид ум : методичен, аналитичен, практичен, и т.н.
7.Обучение
– училище
– частни уроци
– избор на професия
– учение във ВУЗ
– докторантура
– самообразование
8. Емоционална сфера
– степен на чувствителност
– степен на нервна възбуда
– преобладаващо настроение