Ако искате детето да се развива – играйте заедно

Връзката „родител-дете” е изключително важна за развитието и възпитанието на подрастващите. Модерните играчки, детският център и атракционите не могат да компенсират, нито заменят времето, прекарано в игри с родители.

Най-добрият начин родителите да изградят интелектуални способности у децата си и да им помогнат да израснат като пълноправни възрастни е да играят с тях!

Подобен род игри са най-добрата стратегия за родителите. „Изграждането на здрава връзка с възрастните е от основно значение за детето.” „А това лесно може да бъде постигнато като играете с детето си.”

Родителите не бива да забравят, че връзката с детето е много ценна и е необходимо да се поддържа във времето.

Колкото повече общувате с детето си, толкова то ще се чувства по-уверено и по- обичано. Игрите са неизменна потребност за децата. Те имат силно възпитателно въздействие, особено когато с тях се дава възможност на детето да прояви активно своите способности. С детето трябва максимално да се общува и играе, да бъде подкрепяно в изграждането на неговото Аз. Всичко това е от изключително значение за бъдещото формиране и изграждане на личността. Особено място в процеса на умственото развитие имат игрите от ранното и предучилищното детство. Играта формира не само интелекта на детето, тя му помага да решава своите емоционални или социални проблеми. Играейки с родителите си, детето може да научи много за взаимоотношенията между хората и за своите собствени емоции. В играта те често търсят преценката и одобрението на възрастните, като по този начин в детското съзнание се развиват представите за ценности от типа на добро и зло, правилно и грешно.

Важно е всички родители да осъзнават какво огромно значение има съвместната игра с децата им. Възможностите за обучение се формират в най-ранните години от живота и умението на детето да учи започва с положителното взаимодействие с възрастните.