Темперамент и професии

Различните типове темперамент избират такива професии, които най-много съотвестват на техните природни дадености. ХОЛЕРИЦИ избират дейност,позволяваща да се установи нормален ред в работата и почивката, да е умерено интензивна, не трябва да избират професия изискваща заседнал начин на живот. На МЕЛАНХОЛИКА му е нужен чист въздух, слънчева светлина, умерено физическо натоварване, добри взаимоотношения.САНГВИНИКЪТ трябва да търси “жива работа” , която да съчетава умствената дейност с умерен физически труд. Подходяща такава е в търговската сфера. ФЛЕГМАТИКЪТ се нуждае от постоянни движения, физически труд, ярки впечатления и морални натоварвания. Още в далечното минало учените са се опитвали да намерят оптималното съотношение на различните типове темперамент и съответните видове дейност. Това се счита полезно, както за индивида,така и за обществото.Съвременни изследвания показват, че сангвистикът бързо овладява двигателните навици, а при холериците движенията са резки, напрегнати, по-бавни. При флегматиците движенията са по-бавни,но добре координирани. При меланхолиците са характерни сковани,неуверени,хаотични движения.Важни са всички от следните особености – активност, емоционалност, моторика.