Физиогномическият език

Какво означава Физиогномиката : оценка на личността от външният вид на човека плюс единство с вътрешния му свят – черти,лице,общуване,характер

I. Различното съотношение на частите на главата обославят различните характери на човека

 • три области на лицето
  1. отразява особеностите на мисловната дейност ,интелектуалните способности.
  2. сферата на човешките чувства .
  3. материалният свят- повече инстинктивност каква информация получаваме от частите на тялото
  Глава
  1.разширена над слепоочията – въображение , мистицизъм
  2.изпъкнала задна част – превързаност, рядко с чувственост
  3.с отметната назад част – слаболюбие
  4.наклонено напред – развитие на интелекта
  5. наклонена на дясно или на ляво – наблюдателност и преструване.
  Чело
  1.Перпендикулярно – хладен , математически ум, бедна фантазия
  2.Не е нито отметната назад – впечатлителен характер
  3.Продълговато чело с права линия наклонена напред – настойчив и упорит човек, мисловен
  4.Тясно с права линия – твърдост , упоритост
  5.Четириъгълно – добре организирани умствени способности и развита воля
  6.Продълговато чело – гъвкав с богато въображение
  7.Кръгло чело – деен ,предприемчив човек
  8.Триъгълно чело – бързи решения , смели замисли ,но не ги дообмисля.
  Очи
  1.Силно изпъкнали – бъбривост,бавен ум,недостиг на здрав разум
  2.Хлътнали и подвижни очи – лукавост
  Очи на средно ниво – нито хлътнали , нито изпъкнали – уравновесени , нравствени качества
  – подвижност на очите – самохвалство , подозрителност, предверчивост
  – мигането – с боязливост, коварство , лъжливост
  -очи с голям и широко отворен клепач, с кървави жилки на стъкловидното тяло – разрдразнителна , но не и лишена от хуманност и обич
  -очи с присвити клепачи (късогледство) – наблюдателна , потайна , лицемерна ,с голяма издържливост и географичен и неограничен егоизъм
  -широко отворени очи- сменя се изказа от духовната промяна – енергична,активна натура,храбра,решителна,справедлива до рязкост
  Нос
  -прав и леко четириъгълен накрая- спокойна и систематична воля
  -орлов нос – честолюбие и суетност
  -месест,широк и разширен в края- тежък ум, мързелив и страхлив характер
  -голям и закръглен в края – слаб,лишен от енергия и воля характер
  -широк и открояващ се нос – независими и притежаващи достатъчен ум
  -масивен в долната част – противоречив характер ,точност и конкретност
  -голям с резки очертания – воля за борба ,сила на волята
  -изразени ноздри – агресивност и практичност
  -прав и голям нос – темперамент ,съчетан с неувереност в себе си
  -леко повдигнат нагоре нос – уравновесен характер , мекост и човечност
  -орлов и сплескан нос – затвореност и сдържаност
  -гърбав нос – живост на характера , но загуба на индивидуалността
  -прав,леко закръглен нос – наличие на естетически вкус
  -малък нос -живост и хитрост на характера
  -равния с отчетлив профил кост – успех в живота
  Уста
  -ако горната е издадена над долната – ум , предпазливост , прямота
  – “хлътналата уста с тънки устни” – лицемерие и завист
  -пухкавите устни -доброта ,човечност, веселост
  -тънкните устни – хитрост , егоизъм , лицемерие , хищност
  -дебелите устни – чувствителност , ниски инстинкти
  -пухкави детски устни – доверчивост и откровеност
  Брадичка
  -малка закръглена – плах , безволев човек
  -четириъгълна – издадена – енергични , решителни , властолюбиви хора
  -кръгла и умерено издадена – уравновесеност на характера
  -плоска – хладни, сухи, самолюбиви
  -издадена напред- енергия и сила на волята, благородство, упорство,жестокост,непринуденост
  -дълга и остра – проницателен ум – сарказъм
  -месеста брадичка – ум ,чувствителност, егоизъм
  -раздвоената – непостоянство и влюбчивост
  -извита нагоре брадичка – решителна , хитра ,увличаща се натура
  Коси
  -руси,меки коси – за дълбоко мислените справедливи ,верни , здрави хора
  -тъмните тънки коси – са за холерико-меланхолика ,на “щастливите хора”
  -черни , къдрави коси – пъргавите , влюбчиви ,склонни към гняв
  -къдрави по цялата си дължина – боязливост , локавост , лъжливост
  -къдрави само в крайщата – храбри , умни , мъжествени
  -гъсти и твърди коси – непредсказуем човек , меланхолия,емпатия
  -щръкнали като на четка- пламенен , рядък , упорит човек
  -меки коси – боязливите хора
  -твърди коси – красноречиви и избухливи
  -тънки – горделивост , упорство , неумереност
  Уши
  -равномерено развити – добри умствени възможности
  -месести- мрачност,жестокост
  -малки – чувственост
  -заострени нагоре – ум , умереност
  -щръкнали големи – хитрост , глупост
  -притиснати уши-предпазливост , хладнокръвие, но и лицемерие
  -четириъгълните уши – твърдост ,порядъчност
  -косматите уши – за разсъдливост
  Брада
  -здрава гъста – смелост , храброст , мъжественост
  -малка рядка – похотливост ,слаби обичащи разкоша
  -рижава – хитър , отмъстителен ,сърдит , неверен
  -жените с окосменост по брадичката – мъже подобни ,своенравни , непокорни