Философия на конфликта за постигане на поставените цели в живота и на работното място

Това са примерни теми ,по които ще дискутираме :

Конфликт – различни цели ,конкуренция в определени посоки, нарушени интереси и потребности.

-заплаха или усещане за тях, засегнати блага

-как да овладеем в посока позитивна за нас

-причина за конфликта, фази на развитие, нива на овладяване

-да осъзнаем къде е стартирал конфликта и да съумеем да проследим последователно

-конфликт-функция – ще породи гняв, страх ,незачитане

-управление на конфликта

-цикли на конфликта – различие на идеи ,борба на каузи, противопоставяне (може и до насилие)

-демонстрация на  превъзходство

-надмощие на едната страна, отстъпване на другата

-преосмисляне на целите и търсене на решение

-разрешаване на конфликта, запазване достойнството на всяка една от страните

-търсят се причините за преговорите, или дълготраен план и ефективно, или прекъсване на отношенията

-преосмисляне на целите, приоритетите за изход, вариант за решения -правила за бъдещите взаимоотношения – или възстановяване или прекъсване завинаги