Философия

Философията е наука по отношение на научната методология.Използва се философско консултиране – това е реалност на самите проблеми, това е част от тази реалност в практиката.Това консултиране е свързано с работа с отделни индивиди,решаване на ежедневни проблеми ,като всичко това се концентрира в създаване на поглед и търсене на решение. При философското консултиране се споделя проблема,формулират се аргументи за емоционалното състояние на клиента,под формата на силогизъм – мотивация на емоциите им.Проблемът се трансформира във взаимосвързани логически съждения,през които първоначалното аргументирано,емоционално състояние се снема или преодолява. Използва се проблемно ориентиран подход при това консултиране и се фокусира в помагането на клиента да се разрешат или преодолеят проблеми : като нерешителност,семеен конфликт, загуба на смисъл,криза на вярата, трудност с личните отношения,проблеми със самочувствието и самоидентичността, етически дилеми за вземане на избор и т.н.
ФИЛОСОФИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА – дава се достоверен метод за събиране на данни и собствени размишления.
-разрешават се въпроси за природата на ума
-какви психологически феномени са нужни ,за да се стигне до съответния стандарт – наречен познание